Werkwijze

Wat we doen

Wij adviseren op het gebied van Employer Branding met een duidelijk oog vanuit Human Resources. Met onze Brand Culture Scan kunnen we snel inzicht krijgen in het profiel van jouw organisatie. Hoe voelen je medewerkers zich? Wat vinden ze van de werksfeer en hoe beleven ze dat? Met behulp van deze scan zijn we in staat in beeld te brengen wat de aantrekkingskracht is van jouw bedrijf voor nieuwe en bestaande werknemers.

 Advies en vervolgtraject
Met de uitkomst van de scan ontvang je een eerste advies hoe jouw branding campagne gevoerd kan worden en hoe je organisatie te optimaliseren. Vervolgens ontwikkelen we samen de juiste HR en Employer brand strategie.

Hoe pakken we het aan?

Wat je wilt uitstralen, moet je ook zijn. En je medewerkers zijn je beste ambassadeurs. Als je daarin gelooft, dan past onze aanpak je als een sneaker. Samen met management en medewerkers nemen we de belangrijke branding- en HR-aspecten in je organisatie onder de loep en beoordelen hun effect op de uitstraling van je merk. Waar het kan worden verbeterd, komen de oplossingen uit je team.

Fase 1: Intake en analyse
Fase waarin we bepalen wat de doelen, aanpak en werkwijze zullen zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Daarna start de analyse, waarbij we gebruik maken van de Brand Culture Scan. Dat kan op 2 manieren:  Remote en Live. Bij Remote sturen we een link naar de betrokken personen. De scan wordt individueel gedaan. De resultaten worden achteraf geanalyseerd en gepresenteerd. Bij Live organiseren we een live bijeenkomst of een OnLine sessie waarbij de scan tegelijkertijd en gezamenlijk wordt doorgelopen. De resultaten zijn direct zichtbaar en kunnen direct worden besproken.

Fase 2: Oplossing
Je medewerkers zijn je beste ambassadeurs en komen zeer waarschijnlijk met de juiste oplossingen. Zowel in de Remote, als Live situatie zorgen wij dat de oplossingen gezamenlijk worden bedacht en gepresenteerd. Een beter draagvlak voor vernieuwing kan je niet krijgen.

Fase 3: Realisatie
Gezamenlijk met de leiding bepalen we welke oplossing het meest passend is, op basis van de bedrijfsstrategie, budget, planning en uitvoeringsmogelijkheden.

Fase 4: Evaluatie en advies
In deze fase kijken we terug op het project en onderzoeken we of de vernieuwingen tot resultaat hebben geleid. Op basis daarvan bepalen we samen of de klus is geklaard, of dat er nog een volgende stap moet worden genomen.

cultuur

Onder hoge druk werken
is me gelukt omdat de
werksfeer goed is

Activiteiten merk:

 • Visie en Missie
 • Brandguide
 • Employer Branding
 • Wervingscampagnes
 • Recruitment marketing
 • Interne branding
 • Interne communicatie
 • Social media campagnes
 • Cultuur onderzoek
 • Marketing communicatie

Activiteiten HR:

 • Recruitment strategie
 • Cultuurverbetering
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Employee journey
 • HR-strategie
 • Organogram
 • Employee Culture Book
 • Privacy wetgeving
 • Thuiswerkstrategie en plan
 • Employee Value Proposition