BarrowTaylor
Brand Culture Scan

Cultuur sterk, Employer brand sterk

Wat je wilt uitstralen, moet je ook zijn. En andersom. Deze filosofie visualiseren we met de Key Circles of Employer Branding. Waarbij vanuit de basis het imago gevormd wordt met de juiste mensen (merkambassadeurs), de juiste cultuur en de juiste werkplek. Om het imago te kunnen meten, maken we gebruik van de Brand Culture Scan.

BarrowTaylor Brand Culture Scan

Met onze Brand Culture Scan krijg je snel en helder inzicht. Hoe voelen je mensen zich? Hoe is de werksfeer? Hoe beleven zij dat elke dag? Sluit dit aan bij de Employer Brand? Aan de hand van de scan adviseren wij over de te nemen stappen om tot een duurzaam sterke positie te komen.

Hoe het werkt
De door ons ontwikkelde Brand Culture Scan is eenvoudig en snelwerkend. Het is laagdrempelig opgezet en kan op verschillende devices worden uitgevoerd. Het bestaat uit een QuickScan van 12 vragen die meteen een algemeen beeld geven hoe de medewerker denkt over je bedrijf. Het tweede en derde deel gaat dieper in op de verschillende branding- en cultuuraspecten. Onderwerpen als on-boarding, thuiswerken, werkplek en coaching krijgen hier aandacht. Na afloop van de onderzoeksperiode (gemiddeld 2 weken) ontvang je de resultaten en ons advies.

Employer Brand Attributes

Dit zijn de belangrijke factoren die invloed hebben op je werkgeversimago.

Human
Resource Policy

Recruitment

Onboarding

Function-
Salary

Training & development

Coaching & feedback

Company
future

Employee
Participation

Balanced work/lifestyle

Happiness
Activation

Events

Social media

Environment
& Facility

Working
Space

Food &
Energy

Safety &
Sustainability

Leadership

Culture

 

Product

Product
Marketing

thuiswerken

Fijn om weer op kantoor te zijn
en mijn collega’s te zien

Activiteiten merk:

 • Visie en Missie
 • Brandguide
 • Employer Branding
 • Wervingscampagnes
 • Recruitment marketing
 • Interne branding
 • Interne communicatie
 • Social media campagnes
 • Cultuur onderzoek

Activiteiten HR:

 • Recruitment strategie
 • Cultuurverbetering
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Employee journey
 • HR-strategie
 • Organogram
 • Employee Culture Book
 • Privacy wetgeving
 • Thuiswerkstrategie en plan